Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die Waag BV (hierna “Waag” of “wij” of “ons”) verzamelt o.m. via www.waagbeheer.be (hierna “Website”) en/of en (ii) op het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door Waag en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketing toepassingen door Waag.

Waag vindt het garanderen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Waag de betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (hierna “u” of “je”) in detail informeren over die verwerking en de bijhorende rechten door Waag.

1. Aanvaarding van de Privacyverklaring

Bij het achterlaten van uw contactgegevens via het contactformulier worden uw persoonsgegevens bijgehouden door Waag. Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij het bezoeken van de website en dien je uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden je aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres of per e-mail op info@waagbeheer.be.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Waag, dit is een Besloten Vennootschap met als doel het verhuren van een vakantiewoning.

U kan ons steeds bereiken per e-mail op info@waagbheer.be.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij het invullen van de formulieren op onze website verzamelen wij uw identiteitsgegevens.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Technische informatie via cookies; Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie (zie punt 3).
  • Uw identiteitsgegevens via contactformulier en bij reservatie. 

5. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens past in ons beleid om uw de best mogelijke services te geven. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

1. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail

Uw e-mail adres en post-adres wordt door Waag gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen en specifieke acties.

2. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Waag streeft ernaar om de Website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Waag statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Waag kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

3. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

Waag gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de Website en social media over producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Waag volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Waag volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Waag behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

4. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met Waag, omdat je vragen hebt, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag opslaan.

Waag kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag.

7. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om onze overeenkomst uit te voeren.

Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens mogen wij eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

– Indien u zich hebt ingeschreven voor de Waag nieuwsbrief en ons de toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de financiële instelling bij een reservatie. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Waag zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

8. Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

HEB JE een VRAAG?

Praat met je gastvrouw, Inge